On and about Bonsai


torsdag 4 oktober 2012

Substrate Test

This test wich I like to share with me, was performed by a member of the Swedish Bonsai Association, Henrik Björck.
Here follows his results:

Substrate Test

This test was performed in Sweden.

Following was tested:

- Gravel
- “Soil” (a mixture of bark, gravel and mainly leca 2-3mm)
- Cat litter (Brand: Eldorado. From: Hemköp) 
- Easy Care Substrate 1-4mm (Brand: Akvarietekniks. From: Hornbach)

Waste

First 2dl of each was cleared of particles less than 1mm and larger than 4,5mm.

 Gravel


 “Soil”


 Cat litter


 Easy Care Substrate

The above show the approx. amount of waste. The larger particles can always be used for extra drainage at the bottom of the pot while the dust must be thrown away.

Water absorption

1dl of medium was weight in a dry state. 1dl of water was added and left for 30s. Draining for 30s to be weight again. To get amount of absorption and water that got stuck between the particles. See pictures below:


LH: “Soil”. RH: Easy Care SubstrateLH: cat litter. RH: Gravel


Results

-1 dl Gravel dry 155g. Wet 167g. Water absorption 12g/1dl
-1 dl “Soil” dry 59g. Wet 76g. Water absorption 17g/1dl
-1 dl cat litter dry 55g. Wet 87g. Water absorption 32g/1dl
-1 dl Easy Care Substrate dry 67g. Wet 80g. Water absorption 13g/1dl

Water evaporation

Room temperature 21-22 grader (dry air)
g = water weight
 Gravel
- Start 12g
- 1h 8g
- 3h 8g Decrease in % 33
- Approx. 10h 4g
- 24h 2g Decrease in % 83
 ”Soil”
- Start 17g
- 1h 17g
- 3h  17g Decrease in % 0
- Approx. 10h 13g
- 24h 8g Decrease in % 53

Cat litter
- Start 32g
- 1h 32g
- 3h 31g Decrease in % 3
- Approx. 10h 26g
- 24h 21g Decrease in % 25
Easy Care Substrate
- Start 13g
- 1h 13g
- 3h  12g Decrease in % 8
- ca 10h 7g
- 24h 3g Decrease in % 77


Conclusion:

- Gravel, minimal absorption, good size (depending of gravel), minimal waste, cheap.

- ”Soil”, minimal absorption, slow drying, great variation of size and type.

- Cat litter, very good absorption, cheap, relatively a lot of waste, large size, pinkish colour.

- Easy Care Substrate, expensive, even and good size, average waste (only dust)

For myself i will for the future use cat litter ½ to 2/3 of the pot and finish of with a finer mix on top consisting of: Gravel, leca, bark and Easy care substrate for a pleasant and “natural” look.

More test to come:

In the coming month I will be testing the above against 3 different Japanese substrates. This time it will be allowed to soak for 1m and drain for 1m and tested after 1h, 3h and 24h. 

Feel free to copy and pass on this information.

Best regards, Henrik

Bonsai Cuttings Stockholm
email: henrik.bjorck@bonsaicuttingsstockholm.se

This one in swedish, soil substrat test

En av våra medlemmar, Henrik Björck har utfört en mycket bra test som jag här vill uppmärksamma.
Nedan följer uppgifterna.
Henrik kan nås på henrik.bjorck@bonsaicutttingsstockholm.se:

Följande testades, enligt bilderna nedan

-Grus (Gata, grustag)


-Jord (min egen blandning, bark, grus mest leca)-Kattsand (Eldorado)-Akvariesand (från Hornbach)Först testade jag 2dl av varje, partiklar mindre än 1mm silades bort (med den klassiska pastasilen)
Partiklar större 4,5mm silades bort (med en bärsil)

Sedan tog jag 1 dl av varje tillsatte 1dl vatten. det fick dra åt sej i 30 sec, för att sen rinna av i 30s. Efteråt vägde jag materialet igen och fick då fram hur mycket vatten som hade absorberats eller fastnade mellan partiklarna.
Ska även testa igen med längre blötläggning 15m t ex, i framtiden.


Resultat:

-1 dl Grus torrt 155g Vått 167g Upptagning vätska 12g/1dl

-1 dl Jord torrt 59g Vått 76g Upptagning vätska 17g/1dl

-1 dl Kattsand torrt 55g Vått 87g Upptagning vätska 32g/1dl

-1 dl Akvariesand torrt 67g Vått 80g Upptagning vätska 13g/1dl


För och nackdelar:

-Grus, minimal uppsugning, bra kornstorlek, minimalt med restprodukter.

-Jord, minimal uppsugning, stor variation av storlekar och material.

-Kattsand, mycket bra uppsugning, billigt, relativt mycket spill, stora partiklar

-Akvariesand, dyrt, jämn och bra partikel storlek, medel spill

Slutsats (för min egen del)
Använda kattsand i 1/2 krukan eller mer. Resterande en blandning av min befintliga jord med inslag av akvariesand-grus för att få mer fukt uppe i krukan och en behaglig yta.

Har även testat avdunstningen 1t efter 3t efter men ingen större effekt i rumstemperatur i plastbunke.

( 1 dygn senare )
Nu är testet klart. Min egna blandning fallerar helt klart om man inte driver upp pil.
Med tanke på att det nu ute är ca 10 grader och mycket fuktigt lär det väl aldrig torka upp med min jord.

Kattsanden står ut långa väger när det gäller att hålla vatten, nästa test måste bli på japansk substrat, Akadama, Kanuma, Kiryu och kanske Keto.


Avdunstning (rumstemperatur ca 21-22 grader):
g = vikt vatten

Grus
- Start 12g
- 1t 8g
- 3t 8g Minskning i % 33
- ca 10t 4g
- 24t 2g Minskning i % 83

Jord (min egen blandning, bark, grus mest leca)
- Start 17g
- 1t 17g
- 3t 17g Minskning i % 0
- ca 10t 13g
- 24t 8g Minskning i % 53


Kattsand (Eldorado)
- Start 32g
- 1t 32g
- 3t 31g Minskning i % 3
- ca 10t 26g
- 24t 21g Minskning i % 25


 Akvariesand (från hornbach)
- Start 13g
- 1t 13g
- 3t 12g Minskning i % 8
- ca 10t 7g
- 24t 3g Minskning i % 77